Το πρόγραμμα της ομάδας προσκόπων για το Δεκέμβριο

Έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα της ομάδας προσκόπων για τον Δεκέμβριο θα το βρείτε στην αρχική σελίδα, αν επιλέξετε Πρόγραμμα και μετά Πρόγραμμα Ομάδας Προσκόπων.

 

Συντόμευση υπάρχει και εδώ