Πραγματοποίηση Συμβουλίου Προγραμματισμού Δράσεων Συστήματος για το έτος 2015 στο Σπίτι Των Προσκόπων στο Άλσος Περιστερίου

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Αυγούστου από τις 4 μ.μ. έως στις 10 μ.μ. στο Σπίτι των Προσκόπων που βρίσκεται στο Άλσος του Περιστερίου το συμβούλιο για τον προγραμματισμό των Δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε επίπεδο Συστήματος για το έτος 2015. Το συμβούλιο πραγματοποιήθηκε σε άριστο Προσκοπικό κλίμα με σχεδόν την ολομέλεια των βαθμοφόρων του Συστήματος.