Για Τους Γονείς

Που πηγαίνουν τα χρήματα σας

Το κειμενο αυτό έγινε με σκοπό την ενημέρωση των γονέων – φίλων και αρωγών μελών του συστήματος μας ώστε να γνωρίζουν που πηγαίνουν τα χρήματα που δίνουν ως συνδρομη

1. Στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εστίας του Συστήματος όπως ηλεκτρικό ρεύμα, τηλέφωνο, νερό, συντήρηση, διακόσμηση, εστίας με στόχο την εξασφάλιση ενός κατάλληλα διαμορφωμένου χώρου συγκέντρωσης και δράσης των παιδιών.

2. Στην οργάνωση και προετοιμασία των προγραμματισμένων δράσεων και εκδηλώσεων του Συστήματος και των τμημάτων του με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του προσκοπικού προγράμματος σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας του Σ.Ε.Π. (Σώμα Ελλήνων Προσκόπων).

3. Στην κάλυψη και αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των Βαθμοφόρων (ενηλίκων), Λυκόπουλων, προσκόπων, Ανιχνευτών και των μελών της Ε.Κ.Σ. (Επιτροπής κοινωνικής Συμπαράστασης) όπως σεμινάρια εκπαιδευτικές συναντήσεις και δράσεις, συμμετοχή σε Σχολές εκπαίδευσης Βαθμοφόρων του Σ.Ε.Π. με στόχο την σωστή και αποδοτικη εφαρμογή της προσκοπικής μεθόδου διαπαιδαγώγησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς του Σ.Ε.Π.

4. Στην έντυπη και ηλεκτρονική δημιουργία και διακίνηση φυλλαδίων, ενημερωτικών και εκπαιδευτικών εντύπων, αγορά ή εκτύπωση έντυπου υλικού για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, στην συντήρηση της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Συστήματος με στόχο την ανταλλαγή και διακίνηση ιδεών – προτάσεων – απόψεων για την προβολή και διαφήμιση του προσκοπικού έργου του Συστηματος στον κοινωνικό περίγυρο.

5. Στην κάλυψη των υλικοτεχνικών αναγκών υποστήριξης του προγράμματος των τμημάτων όπως: αγορά, συντήρηση και επιδιόρθωση κατασκηνωτικού υλικού, υλικού τεχνικών και οπτικοακουστικών μέσων παρουσίασης θεμάτων με στόχο την εξασφάλιση των απαραιτήτων υποδομών για την ομαλή λειτουργία και την αποδοτικότερη εργασία κατά την εφαρμογή των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων.

6. Μέρος των χρημάτων αποδίδεται κάθε χρόνο στο Σ.Ε.Π. ως συνδρομή μελών για την παροχή προσκοπικών ταυτοτήτων στα μέλη του Συστήματος. Με αυτήν διασφαλίζεται η συμμετοχή τους στις δράσεις και εκδηλώσεις όπου και αν γίνονται εντός και εκτός εστίας από οποιοδήποτε προσκοπικό κλιμάκιο.

7. Πηγαίνουν λοιπόν για το καλό των παιδιών σας και μόνο γι αυτό.

Στηρίξτε τις προσπάθειες μας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε όλα τα οφέλη που προσφέρει ο Προσκοπισμός για τα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους που είναι κοντά μας και μας εμπιστεύεσθε.