Το Σύστημα

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Είναι το βασικό κύτταρο της προσκοπικής κίνησης. Μια αυτάρκης παιδαγωγική μονάδα διαδοχικής εφαρμογής της προσκοπικής μεθόδου διαπαιδαγώγησης. Ένα σύστημα αποτελείται από 4 τμήματα. Την αγέλη λυκοπούλων, την ομάδα προσκόπων, την κοινότητα ανιχνευτών και το προσκοπικό δίκτυο. Πλαισιώνεται δε από την επιτροπή κοινωνικής συμπαράστασης. Υπέυθυνος για το σύστημα είναι ο αρχηγός συστήματος που έχει σαν συνεργάτη του τον υπαρχηγό συστήματος που ορίζει με τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου των βαθμοφόρων.