Τι Είναι Προσκοπισμός

Ε Π Ι Δ Ι Ω Κ Ε Ι…………

Σκοποί του Προσκοπισμού

-Η διαπαιδαγώγιση των παιδιών, των εφήβων και των νέων.

-Η μετάδοση του πνεύματος της παγκόσμιας σναδέλφωσης.

 Ε Μ Π Ε Δ Ω Ν Ε Ι………..

Αρχές του Προσκοπισμού

Ο Νόμος και η Υπόσχεση που αποτελούν το ηθικό πλαίσιο και περιέχουν αξίες:

Φιλαλήθεια, Σεβασμός, Αυτοσεβασμός, Δικαιοσύνη, Οικονομία, Ικανότητα, Αγάπη και Σεβσμός στην Φύση, Πίστη, Ευγένεια, Υγεία, Φιλοπατρία, Φιλία, Αυτοπειθαρχία, Εργατικότητα, Αξιοκρατία, Αισιοδοξία, Υπευθυνότητα, Προσφορά, Αποφασιστικότητα, Θάρρος.

Ε Φ Α Ρ Μ Ο Ζ Ε Ι…………

Μέθοδοι

-Η ομαδική ζωή

-Η ζωή στο ύπαιθρο

-Το παιχνίδι

Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Ε Ι………..

 Μέσα

-Η άμιλλα

-Η αυτενέργεια

-Η αυτοδιοίκηση

-Η αυτοεκπαίδευση

-Η έρευνα

-Το προσωπικό παράδειγμα των ενηλίκων

 Ε Χ Ε Ι………..

 Όραμα

«Να κάνει έναν κόσμο καλύτερο»