Συγκέντρωση Γονέων 1ης Αγέλης , 2ης Αγέλης & Ομάδα Προσκόπων

Όπως πολλές φορές έχω επισημάνει, για να γινόμαστε καλύτεροι σαν ενήλικα στελέχη του
Προσκοπισμού και να είναι πιο αποτελεσματικό το έργο μας, θα πρέπει απαραιτήτως να έχουμε
άριστες σχέσεις και συχνή επαφή με εσάς, τους γονείς, ώστε να γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες του
κάθε παιδιού ξεχωριστά και να εντείνουμε την παιδαγωγική μας παρέμβαση όπου κρίνεται
αναγκαίο. Για αυτό το λόγο, μέσα στον μήνα Φεβρουάριο θα γίνουν συγκεντρώσεις γονέων για
κάθε τμήμα ξεχωριστά στις οποίες είναι απαραίτητο να παραβρίσκεται τουλάχιστον ο ένας (αν όχι
και οι δύο) γονέας. Συγκεκριμένα η Συγκέντρωση Γονέων της 1ης Αγέλης θα γίνει στις 17
Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 στην εστία του Άλσους, η Συγκέντρωση Γονέων της 2ης Αγέλης θα
γίνει στις 8 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 στην εστία της Νέας Ζωής και η Συγκέντρωση Γονέων
της Ομάδας θα γίνει στις 10 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 στην εστία της Νέας Ζωής. Για την
ημερομηνία συγκέντρωσης γονέων της Κοινότητας θα ενημερωθείτε σε δεύτερο χρόνο. Σας
περιμένουμε όλους λοιπόν για να συζητήσουμε θέματα που σας αφορούν αλλά και να ακούσουμε
από εσάς ότι πιθανόν σας απασχολεί ή σας προβληματίζει.