Οι Αρχές Μας

Ο Νόμος του Προσκόπου

  •     Ο Πρόσκοπος λέει την αλήθεια και κρατά το λόγο του.
  •     Ο Πρόσκοπος είναι δίκαιος, άξιος να τον εμπιστεύονται, ξέρει να πειθαρχεί και να τηρεί τους Νόμους.
  •     Ο Πρόσκοπος είναι χρήσιμος στην οικογένειά του και στην κοινωνία.
  •     Ο Πρόσκοπος είναι φίλος και ευγενής προς όλους κι αδελφός με κάθε Πρόσκοπο.
  •     Ο Πρόσκοπος σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους, προσέχει τα λόγια και τις πράξεις του.
  •     Ο Πρόσκοπος αγαπά τη φύση και προστατεύει το περιβάλλον.
  •     Ο Πρόσκοπος είναι εύθυμος και αισιόδοξος.
  •     Ο Πρόσκοπος είναι οικονόμος και φροντίζει για την καλή χρήση του χρόνου.
  •     Ο Πρόσκοπος είναι εργατικός και προοδεύει με τις ικανότητές του.
  •     Ο Πρόσκοπος είναι αποφασιστικός, έχει θάρρος και αυτοπεποίθηση κι αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του.

Υπόσχεση του Προσκόπου

Υπόσχομαι στην τιμή μου
να εκτελώ το καθήκον μου προς το Θεό και την Πατρίδα,
να βοηθώ κάθε άνθρωπο σε κάθε περίσταση, και
να τηρώ το Νόμο του Προσκόπου.

Ο Πρόσκοπος δεν “ορκίζεται”, αλλά “υπόσχεται στην τιμή του”, δηλαδή βασίζεται στην καλή γνώμη που έχουν οι άλλοι γι’ αυτόν. Υπόσχεται, λοιπόν, να εκτελεί το καθήκον του με το να δείχνει σεβασμό προς το Θεό του, όπως και στη θρησκεία άλλων εθνικοτήτων, και προς τους νόμους τού κράτους του, όπως και στους νόμους κάθε κράτους με τους οποίους έρχεται σε άμεση επαφή, με βάση το πολίτευμα της Δημοκρατίας. Υπόσχεται να βοηθά το συνάνθρωπό του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες ανάγκης. Τέλος, υπόσχεται να εφαρμόζει το Νόμο των Προσκόπων, ο οποίος συμπυκνώνει το πλαίσιο συμπεριφοράς και γενικότερης ιδεολογίας ενός Προσκόπου μέσα σε δέκα άρθρα.